Card image cap

Shënimi i javës globale të ndërmarrësisë 2018

Programi për përkrahjen e adoleshentëve i është bashkuar partnerëve të shumtë në shënimin e Javës Globale të Ndërmarrësisë 2018, në Kosovë. Nxënësit nga shkolla partnere “Xhevdet Doda” në Prishtinë vizituan Konventën e Veshmbathjeve të Kosovës

Read More


Card image cap

Ndërrmarësia & dhe Edukimi Financiar

Më 3 dhe 4 nëntor, dita e tretë e trajnimit për Ndërmarrësi dhe Edukim Financiar u mbajt në gjimnazet "Hajdar Dushi" në Gjakovë dhe "Xhevdet Doda" në Prishtinë. Qëllimi kryesor i këtij kursi është të ndihmojë nxënësit të fitojnë njohuri dhe shkathtësi rreth ndërmarrësisë dhe financave nëpërmjet mësimdhënësve të tyre.

Read More


Card image cap

ASSET dhe Komuna e Ferizajt nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi

Programi “Mbështetje Adoleshentëve pas Mësimit të Rregullt”- ASSET i financuar nga USAID Kosovo dhe Gjimnazi “Kuvendi i Arbërit” në Ferizaj kanë nënshkruar marrëveshjen e bashkëpunimit përmes së cilës do të mundësohet themelimi

Read More


Card image cap

Për të shënuar Ditën Ndërkombëtare të Fëmijës Vajzë,

Për të shënuar Ditën Ndërkombëtare të Fëmijës Vajzë, 30 vajza nga 5 komuna të Kosovës kanë marrë pjesë në ngjarjen Vajzat në Tekonologji,

Read More


Card image cap

MoU me komunën e Fushë Kosovës

Listës së komunave partnere të Programit “Mbështetje Adoleshentëve pas Mësimit të Rregullt”- ASSET iu shtua edhe Fushë Kosova. Programi ASSET

Read More


Card image cap

Shkolla e parë Verore

Më 23 dhe 24 gusht 2018, Programi i USAID-it Mbështetje Adoleshentëve pas Mësimit të Rregullt (ASSET) organizoi shkollën e pare verore në “Xhevdet Doda” në Prishtinë. Në këtë aktivitet

Read More


Card image cap

Nënshkrimi i marrëveshjes së mirëkuptimit me komunën e Vushtrrisë për themelimin e qendrës për karrierë dhe ndërmarrësi

Më datë 9 gusht 2018, drejtoresha e misionit të USAID në Kosovë, Lisa Magno dhe drejtoresha e Programit ASSET, Valmira Haxhaj Gushlla

Read More


Card image cap

Nenshkrimi i MoU me Hanin e Elezit

Sot u nënshkrua Memorandumi i Mirëkuptimit përmes të cilit Programi ASSET dhe komuna e Hanit të Elezit do të bashkëpunojnë

Read More


Card image cap

Më 2 gusht 2018, Programi i USAID-it After School Support for Teens -ASSET dhe Komuna e Gjilanit e nënshkruan Memorandumin e Mirëkuptimit

Më 2 gusht 2018, Programi i USAID-it After School Support for Teens -ASSET dhe Komuna e Gjilanit e nënshkruan Memorandumin e Mirëkuptimit

Read More


Card image cap

Programi i USAID-it After School Support for Teens -ASSET dhe Komuna e Kamenicës e nënshkruan Memorandumin e Mirëkuptimit

Më 2 gusht 2018, Programi i USAID-it After School Support for Teens -ASSET dhe Komuna e Kamenicës e nënshkruan Memorandumin e Mirëkuptimit përmes së cilit do të mundësohet

Read More


Card image cap

Programi i USAID-it After School Support for Teens -ASSET dhe Komuna e Vitisë e nënshkruan Memorandumin e Mirëkuptimit

Më 3 gusht 2018, Programi i USAID-it After School Support for Teens -ASSET dhe Komuna e Vitisë e nënshkruan Memorandumin e Mirëkuptimit përmes së cilit do të mundësohet

Read More