Fituesit e garës Sfida e Dizajnit 2022

Programi i USAID-it “Përkrahje Adoleshentëve pas Mësimit të Rregullt” - ASSET

Shënohet Java Globale e Ndërmarrësisë

Programi i USAID-it “Përkrahje Adoleshentëve pas Mësimit të Rregullt” - ASSET në kuadër të Javës Globale të Ndërmarrësisë

Punëtoritë me Klubet e Karrierës për zhvillimin e planeve të punës

Gjatë muajit tetor, Programi i USAID-it, “Përkrahje Adoleshentëve pas Mësimit të Rregullt” - ASSET, ka organizuar

Filloi gara “Sfida e Dizajnit 2022”, tri vendet e para fitojnë shpërblime

Programi i USAID-it “Përkrahje e Adoleshentëve pas Mësimit të Rregullt” (ASSET) në bashkëpunim me Fondacionin IPKO,

Shënohet Dita Ndërkombëtare e Vajzës

Dita e Vajzës është lëvizje globale që njihet nga Kombet e Bashkuara nga 2012-ta dhe mbahet çdo vit më 11 tetor.

Tregimi i Diellzës për angazhimet e saja në Klubin e Karrierës në Gjimnazin “Xhavit Ahmeti”

Diellza Kurteshi sapo ka përfunduar studimet pranë gjimnazit “Xhavit Ahmeti”, në Gjilan.

Fituesit e garës “Sfida e Dizajnit 2021”

Programi i USAID “Përkrahje adoleshentëve pas mësimit të rregullt” - ASSET

Nxënësit e Gjimnazit “17 Shkurti” në Obiliq prezantojnë projektet në kuadër të Javës së Projekteve

Në Gjimnazin “17Shkurti” në Komunën e Obiliqit, shkollë kjo partnere e Programit

Nxënësit e Gjimnazit "Xhavit Ahmeti" prezantojnë 6 projekte në kuadër të Javës së Projekteve

Nxënësit e Gjimnazit Natyror “Xhavit Ahmeti”, më 29 prill 2021 prezantuan

Procesi i Javës së Projekteve në Gjimnazin ‘’ Jeta e Re’’ – Suharekë

Shkolla partnere e Programit ‘’Përkrahje e adoleshentëve pas mësimit të rregullt’’ – ASSET i financuar nga USAID,

Java e Projekteve organizohet në Gjimnazin “Haxhi Zeka”, Istog

Më 30 prill 2021 në Gjimnazin “Haxhi Zeka” u shënua dita përfundimtare e "Javës së Projekteve" aktivitet ky i përkrahur nga Programi

Java e Projekteve në gjimnazin “Eqrem Çabej”: Një aktivitet efikas për nxënësit e shekullit 21

Që nga dita e enjte datë 29.04.2021 deri ditën e premte 30.04.2021 në gjimnazin “Eqrem Çabej”

Përfitimet e Javës së Projekteve në Gjimnazin “Xhelal Hajda – Toni”

Nga mëngjesi i 27 prillit 2021 kishte një entuziazëm midis të gjithë nxënësve në Gjimnazin ‘’Xhelal Hajda – Toni’’ në Rahovec

Entuziazëm dhe interaktivitet në prezantimin e 24 projekteve të Gjimnazit "Gjon Buzuku" në Prizren

Java e Projekteve ishte një moment i rëndësishëm i vitit shkollor 2021/22 për stafin dhe nxënësit e Gjimnazit “Gjon Buzuku”.

Krijmtaria e nxënësve gjatë Javës së Projekteve në Gjimnazin "Hajdar Dushi"

Për të synuar zhvillimin sa më të madh të të nxënësve është e domosdoshme që atyre në arsim t'u jepet një qasje praktike pragmatike

Thirrje për plotësuar hartën Open Street Map

Programi “Përkrahje adoleshentëve pas mësimit të rregullt” i USAID, zbatuar nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC), në bashkëpunim FLOSSK ju fton të angazhoheni për të hartuar sa më shumë objekte në platformën OSM.

Arduino - burim i pashterrur i imagjinatës

Një mikro-kontrollues i vogël, me përdorim të lehtë jo vetëm për fillestarët, është duke bërë revolucion nëpër botë

Rëndësia e mendimit krijues

Hapësira krijuese ‘Makerspace’ ndihmon në qasje të reja të mësimdhënies dhe ju ofron nxënësve një hapësirë ku ata mund të marrin përvojë praktike

Mundësitë rreth orientimit në karrierë përmes Klubeve të Karrierës

Mungesa e një sistemi të mirëfilltë dhe gjithpërfshirës të këshillimit në karrierë

Vlerësimi për të nxënë: Urëlidhësi mes mësimdhënies dhe të nxënit

Korniza Kurrikulare e Republikës së Kosovës për arsim parauniversitar

Filloi gara “Sfida e Dizajnit 2021”, tri vendet e para fitojnë shpërblime

Aplikimet për garën “Sfida e Dizajnit 2021” janë të hapura.SSET

Organizimi i trajnimeve për Ndërmarrësi

Programi ASSET "Përkrahje e Adoleshentëve pas mësimit të rregullt", për tre vitet e fundit, ka organizuar

Shpërndarja e çmimeve të Sfidës së Dizajnit 2020

Ekipi i Programi "Përkrahje adoleshentëve pas mësimit të rregullt" (ASSET) dhe ai i Fondacionit IPKO,

Puna praktike online në Riinvest

Gjatë muajit maj 2020, 37 nxënës të shkollave partnere të Programit "Përkrahje adoleshentëve pas mësimit të rregullt"- ASSET,

GARA PËR ESE 2020

Programi i USAID “Përkrahje adoleshentëve pas mësimit të rregullt” - ASSET, zbatuar nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC)

Organizimi i kurseve online gjate pandemise

Në maj të vitit 2020, Programi "Përkrahje adoleshentëve pas mësimit të rregullt"

Fituesit e “Sfida e Dizajnit 2020”

Programi “Përkrahje adoleshentëve pas mësimit të rregullt” - ASSET në partneritet me Fondacionin IPKO

Gara për ese

Programi “Përkrahje adoleshentëve pas mësimit të rregullt” i USAID, zbatuar nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC),

Mësimi i bazuar në projekt zhvillon shkathtësinë për zgjidhjen e problemeve

Sandra dhe Nikolla, nxënës të gjimnazit “Gjimnazija” në Kamenicë

Projektet praktike bashkojnë mendjet krijuese

Sandra dhe Nikolla, nxënës të gjimnazit “Gjimnazija” në Kamenicë

Përvoja e punës zhvillon shkathtësitë e nxënësve për punësim

Rron Qirezi, nxënës në gjimnazin ‘’Xhevdet Doda’’ në Prishtinë

Sfida e dizajnit

Është hapur aplikimi për garën “Sfida e dizajnit”

...Lexo më shumë Lajme dhe storje