Filloi gara “Sfida e Dizajnit 2021”, tri vendet e para fitojnë shpërblime

Aplikimet për garën “Sfida e Dizajnit 2021” janë të hapura.SSET

Organizimi i trajnimeve për Ndërmarrësi

Programi ASSET "Përkrahje e Adoleshentëve pas mësimit të rregullt", për tre vitet e fundit, ka organizuar

Shpërndarja e çmimeve të Sfidës së Dizajnit 2020

Ekipi i Programi "Përkrahje adoleshentëve pas mësimit të rregullt" (ASSET) dhe ai i Fondacionit IPKO,

Puna praktike online në Riinvest

Gjatë muajit maj 2020, 37 nxënës të shkollave partnere të Programit "Përkrahje adoleshentëve pas mësimit të rregullt"- ASSET,

GARA PËR ESE 2020

Programi i USAID “Përkrahje adoleshentëve pas mësimit të rregullt” - ASSET, zbatuar nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC)

Organizimi i kurseve online gjate pandemise

Në maj të vitit 2020, Programi "Përkrahje adoleshentëve pas mësimit të rregullt"

Fituesit e “Sfida e Dizajnit 2020”

Programi “Përkrahje adoleshentëve pas mësimit të rregullt” - ASSET në partneritet me Fondacionin IPKO

Gara për ese

Programi “Përkrahje adoleshentëve pas mësimit të rregullt” i USAID, zbatuar nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC),

Mësimi i bazuar në projekt zhvillon shkathtësinë për zgjidhjen e problemeve

Sandra dhe Nikolla, nxënës të gjimnazit “Gjimnazija” në Kamenicë

Projektet praktike bashkojnë mendjet krijuese

Sandra dhe Nikolla, nxënës të gjimnazit “Gjimnazija” në Kamenicë

Përvoja e punës zhvillon shkathtësitë e nxënësve për punësim

Rron Qirezi, nxënës në gjimnazin ‘’Xhevdet Doda’’ në Prishtinë

Sfida e dizajnit

Është hapur aplikimi për garën “Sfida e dizajnit”

...Lexo më shumë Lajme dhe storje