Shkarko Fajllin - Krijimi i një loje tavoline

Shkarko Fajllin - Punimi i pajisjes për rregullimin e lagështisë së ajrit

Shkarko Fajllin - Punimi i shkopit ndihmës për të moshuarit apo të verbërit

Shkarko Fajllin -Krijimi i videove të karrierës-profesioneve