Sfidat e Dizajnit - 2021

Shkarko Fajllin -Krijimi i një videoje për paraqitjen e një koncepti shkencor matematikor teknologjik

Shkarko Fajllin - Krijimi i lojës Pinball

Shkarko Fajllin - Krijimi i një gjeneratori të energjisë elektrike

Shkarko Fajllin - Krijimi i shtëpisë me funksione inteligjente

Shkarko Fajllin - Krijimi i pajisjes për ushqimin e kafshëve shtëpiake